Naisten palkkapäivänä hyvä pohtia myös naisten eläkkeitä

02.11.2018

Naisten ja miesten välisiä palkkaeroja on tänään nostettu esiin Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n viettämän Naisten palkkapäivän merkeissä. Naisten ja miesten välinen palkkaero on tällä hetkellä 16,1 prosenttia. Naisen työeläke puolestaan oli vuoden 2017 lopussa keskimäärin 68 prosenttia miesten eläkkeestä. Naisen omasta työstä ansaittu eläke-euro oli siis 67 senttiä.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan naisten keskimääräinen työeläke vuonna 2017 oli 1 241 euroa kuukaudessa, kun miesten keskimääräinen työeläke oli 1 831 euroa. Kun työeläkkeen lisäksi otetaan huomioon myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe- ja kansaneläkkeet, muodosti naisten keskimääräiseksi eläkkeeksi 1 517 euroa ja miesten 1 939 euroa kuukaudessa.

Työeläke kertyy työstä eli työuran aikaisista palkka-ansioista, joten eläkkeet heijastelevat myös sukupuolten välisiä eroja työurissa ja ansioissa. Eläke-erot eivät juuri ole muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työurien pituudessa naiset ovat kuroneet eroa miehiin verrattuna pienemmäksi, kun eläkkeelle siirtyvien naisten työurat jäävät vain puolitoista vuotta lyhyemmiksi kuin miehillä.

Keinoja palkkaerojen pienenemiseksi

Palkkaero on jämähtänyt lähes paikoilleen. Nyt toteutuneella kaventumisvauhdilla naisten ja miesten palkkaeron kurominen kestäisi monta kymmentä vuotta.

Kolmikantainen työryhmä alkaa loppuvuodesta tarkastella palkkauksen avoimuuteen liittyviä muutostarpeita ja valmistella lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä koskevat linjaukset käytettäviksi seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa. Työryhmä hyödyntää työssään Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran tekemää palkka-avoimuusselvitystä.

Työryhmän lisäksi käsillä on ollut perhevapaauudistus, jossa haetaan vanhempainvapaiden jakautumista tasaisemmin vanhempien kesken.

”Työeläkejärjestelmän kannalta perhevapaiden uudistaminen on merkittävää ainakin kolmesta näkökulmasta: mikäli muutos lisäisi haluja hankkia useampi lapsi, on työeläkejärjestelmä vahvemmissa kantimissa. Toisaalta, mikäli perhevapaauudistus mahdollistaa pidemmät työurat, saattaa työeläkemaksuihin kohdistuva korotuspaine hellittää, mutta myös vastuita tulevaisuuteen kertyy. Perhevapaiden uudistaminen vaikuttaa lisäksi naisten työssäkäyntiin ja palkkojen kautta myös eläkkeisiin”, yhteiskuntasuhteiden päällikkömme Elina Laavi kertoo.

Positiivista kuitenkin on, että omaan eläkkeeseen on mahdollista vaikuttaa. Jokaisen naisen olisi hyvä pohtia erilaisia elämän- ja uravalintoja myös oman tulevan eläkkeen näkökulmasta. Vinkit omasta eläkkeestä huolehtimiseen ovat luettavissa Nainen & eläke teemasivultamme:

Naisen on hyvä pohtia eläkepäiviään – iästä riippumatta

Lisätietoja:

Eläketurvakeskus: Keskimääräiset eläkkeet