Nordealaisille tietoa eläkejärjestelmien kansainvälisistä ulottuvuuksista

21.11.2013

Erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen vieraili tiistaina Ammattiliitto Nousun edustajiston syyskokouksessa kertomassa eläkejärjestelmien kansainvälisistä ulottuvuuksista. Paikalla oli vajaa 50 nordealaista toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa.

Pelkonen vertaili esityksessään Suomalaista työeläkejärjestelmää ja muiden maiden malleja. Monet Euroopan maat ovat nostaneet tai nostamassa vanhuuseläkeikää. Todellinen eläkkeellesiirtymisikä poikkeaa virallisesta. Eläketurvaa on myös muilta osin laitettu uusiksi – lähinnä leikkauksien muodossa. Elinajan pidentyminen otetaan jo huomioon monessa maassa, kuin myös Suomessa.

Tähän saakka muissa maissa tehdyt muutokset ovat useimmiten olleet sellaisia, joissa on kasvatettu yksilön vastuuta omasta eläketurvastaan. Etuusperusteisista eläkkeistä on siis siirrytty maksuperusteisiin, joissa eläke määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja niille saatujen sijoitustuottojen perusteella. Viime aikoina on kuitenkin huolestuttu siitä, pystyvätkö ihmiset kantamaan siihen kuuluvaa sijoitus- ja vakuutusriskiä.

Suomen työeläketurva pärjää kansainvälisessä vertailussa hyvin. Työurien tulee silti pidentyä niin meillä kuin muuallakin Euroopassa eläkejärjestelmien kestävyyden ja eläkkeiden riittävyyden varmistamiseksi.