Nuoret halusivat vaikuttaa tulevaisuuteen Takeoffissa

07.12.2018

Osallistuimme toista kertaa omalla workshopilla nuorten bisnestapahtuma Takeoffiin. Tapahtuma järjestettiin Slushin ohessa Taloudellisen tiedotustoimiston toimesta. Workshopissamme loli ähes 400 pohjoismaalaista nuorta, jotka ottivat haltuunsa vaikuttamistaitoja, joilla muuttaa maailmaa.

Toisen asteen opiskelijat toimivat Takeoffissa tiimeissä ja tutustuvat päivän aikana viidessä eri workshopissa tulevaisuuden työelämään ratkaisemalla erilaisia tehtäviä. Meidän workshopissamme nuoret valitsivat haasteen, jonka halusivat ratkaista. He suunnittelivat vaikuttamispolun ja pohtivat lopuksi mitä oppivat vaikuttamisesta.

- Erityisen antoisaa oli nähdä, miten nuoret heittäytyivät innokkaasti ratkaisemaan tehtävää. Samalla he verkostoituivat eri maista tulleiden opiskelijoiden kanssa kuin huomaamatta, kertoo viestinnän suunnittelijamme Milla Vainio, joka oli ensimmäistä kertaa vetämässä workshopia.

Työelämä edellyttää elinikäistä oppimista, jotta oma työkyky ja osaaminen pysyvät muutoksessa mukana. Vaikuttamistaidoista on hyötyä niin arjessa kuin työelämässäkin.

- Osallistujilla riitti uteliaisuutta, joka näkyi haasteiden valinnassa. Tämä ominaisuus on yksi tärkeimmistä oppimisen kannalta, kiteyttää toinen työpajan vetäjämme viestinnän suunnittelija Aija Laurila.

Työpajassamme tulevaisuuden työelämätaitoina kehittyivät muun muassa ajattelu-, ratkaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyötaidot. Yleisimmin nuorten ratkaistaviksi valitsemat haasteet liittyivät heille läheisiin aiheisiin, kuten opiskeluihin ja hyvinvointiin, kesätyömahdollisuuksiin sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuoret halusivat vaikuttaa koulukirjojen maksuttomuuteen, koulupäivien pituuteen ja opiskelumateriaalien digitalisuuteen. Nuoret pohtivat myös, miten opiskelijoita rohkaistaan pitämään omasta hyvinvoinnistaan huolta.

Moni tiimi kehitti vaikuttamispolkuja globaaleihin ongelmiin. Ratkaisun kohteiksi valikoitui kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen keskittyvät haasteet. Voittajatiimin työssä pohdittiin vaikuttamiskeinoja siihen, miten päästään eroon muovisista ruokailuvälineistä, joita ei voi kierrättää. Tiimi suunnittelu vaikuttamispolun, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa ihmisten tavoittamiseen ja saadaan oma ääni sekä viesti kuuluville nopeasti ja tehokkaasti.

Meille Telana on merkityksellistä olla edistämässä nuorten työelämätaitoja, jotta nuoret voivat kasvattaa eläketurvaansa myös tulevaisuudessa.

Workshopin tunnelmia Intagramissamme.