Nuorilla kiinnostusta työeläkkeisiin, osoitti 100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -hankkeemme

21.11.2017

Nuorten suhtautuminen omaan tulevaisuuteen ja työeläkkeisiin on myönteistä, vaikka eläkeasiat tuntuvatkin vielä vierailta. Tulevaisuuden työelämä näyttäytyy nuorille usein vaihtuvina ja joustavina työsuhteina sekä itsensä työllistämisenä. Näihin johtopäätöksiin päätyi Eläketurvakeskuksen ja Nuorten Akatemian kanssa toteuttamamme 100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -hankkeemme.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada nuorten ääni mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Eläkepoliittiset päätökset vaikuttavat paljon nuorten sukupolveen. Siksi onkin tärkeää, että nuorilla on tietoa työeläkkeistä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota meillä käydään niin eläkejärjestelmän kuin koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, tarvitaan nuorten ääntä, toteaa yhteiskuntasuhteiden päällikkömme Elina Laavi.

Osana hanketta Nuorten Akatemia organisoi menneen kevään ja syksyn aikana kaikkiaan 50 eri työpajaa toisen asteen opiskelijoille. Työpajoihin osallistuneet reilut tuhat nuorta pohtivat sekä työeläkkeitä että tulevaisuuden työelämää. Eläkeasiat olivat suurelle osalle entuudestaan vieraita, mutta kiinnostusta lisäsi tieto siitä, että työeläke alkaa nykyisin kertyä jo 17-vuotiaana alkaen tehdystä työstä. Lisäksi opiskelijoita kiinnosti erityisesti tutkinnosta, keikkatöistä ja yrittäjyydestä kertyvä työeläke sekä palkka- ja eläke-erot.

Tulevaisuuden työelämän nuoret näkivät monimuotoisena: heidän näkemyksen mukaan työtä tullaan tekemään entistä enemmän usein vaihtuvissa työsuhteissa tai itsensä työllistäjinä kiinteiden työaikojen ja työpaikkojen vähentyessä. Tulevaisuuden työelämässä nuoret uskoivat tarvittavan ryhmätyötaitoja, kielitaitoa, valmiutta muuttua ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Osa nuorista oli huolissaan töiden riittävyydestä, mutta valtaosa kuitenkin uskoi uuden teknologian tuovan myös uusia töitä.

Osana hanketta kuvattiin myös video, jolla Evita, Karoliina, Lea, Pentti, Risto ja Sebastian kertovat omia ajatuksiaan työstä ja työeläkkeestä:

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote 21.11.2017: Työeläkeasiat kiinnostavat nuoria – tietoa tarvitaan lisää

Uutiskirjeemme artikkeli huhtikuulta 20137: 100 ajatusta -työpajassa moni nuori miettii eläkepäiviään ensimmäistä kertaa