OECD:n eläkeasioiden raportti tarkastelee eläkejärjestelmiä eläkeuudistusten jälkeen

20.12.2018

Eläkeuudistukset tekevät eläkejärjestelmistä entistä vankempia ja parantavat eläkkeiden toimeenpanoa, todetaan OECD:n eläkeasioiden vuoden 2018 raportissa, mikä julkaistiin joulukuun alussa.

OECD-maissa kansan luottamus eläkejärjestelmiin on vähäistä. Väestön ikääntyminen, pienet eläkesäästöt, alhainen talouskasvu, epävarma urakehitys ja joidenkin työntekijäryhmien eläketurvan riittämättömyys ovat heikentäneet uskoa siihen, että kaikentyyppiset eläkejärjestelmät, jotka ovat rahastoivia tai jakojärjestelmiä, toimittavat/ pitävät lupauksensa eläkkeiden maksusta, kun työntekijät pääsevät eläkkeelle.

Tämä epäluulo saattaa yllättää joitakin, kun otetaan huomioon OECD-maissa tehtyjä laajoja eläkeuudistuksia viime vuosina. Nämä uudistukset ovat parantaneet eläkejärjestelmien, etenkin maksettujen etuuspohjaisten eläkkeiden kestävyyttä. Monet maat ovat ottaneet käyttöön automatisoituja mekanismeja eläke-etujen mukauttamiseksi taloudelliseen ja väestörakenteen kehitykseen samalla, kun ne ryhtyvät toimenpiteisiin turvaverkkojen vahvistamiseksi vanhusten köyhyyden varalle.

OECD:n raportissa keskitytään rahastoitujen eläkkeiden suunnitteluun ja arvioidaan eri eläkejärjestelmien yhdistämistä ottaen huomioon erilaiset poliittiset tavoitteet ja eläkeläisten säästämiseen liittyvät riskit. Raportissa tarkastellaan myös, miten maat voivat parantaa taloudellisia kannustimia ja esittää suuntaviivoja maksujen ja kustannusten yhdenmukaistamiseksi rahastoitujen eläkkeiden suhteen.

”Suomalaista työeläkejärjestelmää on vuosien saatossa muokattu OECD:n suositusten mukaisesti eli olemme jo nyt tehneet toimenpiteitä haasteita merkillä pitäen. Eläkeuudistuksilla on haluttu turvata työeläkejärjestelmän kestävyys sekä varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus”, johtava lakiasiaintuntija Outi Aalto kertoo.

Lisätietoa: OECD Pensions Outlook 2018