Oikea suhde työuran pituuden ja odotettavissa olevan eliniän välille

01.04.2014

Sekä työeläkkeen että tulevaisuuteen varautumisen avainsana on työ. Työtä kohtaan koettu arvostus ja halu ylläpitää työkykyä on kaiken lähtökohta, mutta myös yritysten ja yhteiskunnan on omalta osaltaan mahdollistettava kansalaisten työnteko. Tätä mieltä on toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes haastattelussaan, joka julkaistiin viime viikonloppuna Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Uusi Suomi -liitteessä.

”Periaatteessa yhtälö on yksinkertainen. Meidän tulee kulloinkin löytää oikea suhde työuran pituuden ja ihmisen odotettavissa olevan eliniän välille. Mikäli keskimääräinen työura pysyy ennallaan ja eläkkeellä viettämämme aika pitenee, kuukausittain saamamme eläke pienenee”, Siimes toteaa.

Haastattelussa käsitellään lisäksi työeläkemaksujen rahastointia sekä hyvän vanhuuden tavoitetta. Siimeksen mukaan työeläkejärjestelmämme kestää sen väliaikaisen paineen, joka aiheutuu eläkeläisten suhteellisen osuuden rajusta kasvusta, osittaisen rahastoinnin ansiosta. Hän myös muistuttaa, että lakisääteinen työeläkejärjestelmämme on kansainvälisten arviointienkin mukaan kestävällä pohjalla.

”Järjestelmämme on myös kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen, koska siihen sisältyy työkyvyttömyyseläke. On kuitenkin tärkeätä nähdä tosiasiat ja huolehtia siitä, että ihmisten ansiotyöllään rahoittama työeläkevakuutus turvaa heidän vanhuutensa myös jatkossa”, Siimes painottaa.