Olemme mukana eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävässä työryhmässä

14.06.2013

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaista, jossa on koottuna kaikki työeläkevakuutustoimintaa koskevat säännökset.

Työryhmän tavoitteena on koota yhteen eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskeva työeläkelainsäädäntö, jonka valmistelussa otetaan lisäksi huomioon EU:n lisäeläkejärjestelmiä koskeva sääntely ja nykyisten lakien soveltamisesta saadut kokemukset. Työryhmän on tarkoitus varmistaa että eläkesäätiöt ja eläkekassat säilyvät hyvin toimivina vaihtoehtona lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläketurvan järjestämiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.6.2013 - 30.6.2015.

Työryhmän vetäjänä toimii johtaja Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmässä on mukana jäseninä ja pysyvinä asiantuntijoina keskusjärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön ja työeläkealan edustajia. Telasta työryhmän jäsenenä on lakimies Anne Horttanainen.

Lisätietoja
Johtaja Hannu Ijäs p. 0295163248, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla verkossa
Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä Valtioneuvoston hankerekisteri