Olemme mukana joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmässä

03.03.2015

Lakimiehemme Ilkka Geitlin on nimetty jäseneksi valtiovarainministeri Antti Rinteen asettamaan työryhmään, jonka tehtävänä on kehittää joukkolainamarkkinoiden lainsäädäntöä. Yksi keskeinen tavoite työryhmällä on edistää yritysrahoituksen tilaa Suomessa ja tätä kautta elvyttää talouskasvua ja työllisyyttä.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on monia verrokkimaita jäljessä muiden rahoituslähteiden kuin pankkirahoituksen hyödyntämisessä ja pyrkimyksenä on monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoituksen hankintaa muun muassa joukkolainamarkkinoilta. Lisäksi eri sijoittajaryhmiä (pien- ja suursijoittajat) pyritään aktivoimaan yritysrahoitukseen mukaan.

Valtiovarainministeriössä laadittiin jo vuoden 2014 aikana arviomuistio joukkolainanhaltijoiden edustajiin liittyvästä lainsäädännöstä. Lainsäädännössä ei nykyisin ole erillistä sääntelyä joukkolainojen edustajan tai agentin asemasta. Arviomuistion sekä siitä saatujen lausuntojen pohjalta ryhdyttiin valmistelemaan työryhmälle toimeksiantoa. Tärkeä osa-alue työryhmän työtä on joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön tarkentaminen. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2016 saakka.

Annoimme arviomuistiosta elokuussa 2014 oman lausuntomme valtiovarainministeriölle:

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntöpdf, 279 kB

Lisätietoja:

Lakimies Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792 tai ilkka.geitlin(at)tela.fi