Olemme mukana kehittämässä vakuutuslääkärijärjestelmää

21.12.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Työryhmä toteuttaa syksyllä asiantuntijoiden ehdotusten perusteella valmisteltua toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Työryhmä koostuu ohjausryhmästä ja viidestä teemakohtaisesta alaryhmästä. Ohjausryhmää johtaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka käynnisti kesäkuussa keskustelut vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Työryhmässä on mukana sekä sosiaalivakuutusjärjestelmän että potilaiden edustajia. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.12.2013.

Edustuksemme työryhmissä

Tiedottamista kehittävä alaryhmä:
Viestintäjohtajamme Minna Sirkka

Vakuutuslääkärien koulutusta kehittävä alaryhmä:
Telan edustajana ylilääkäri Maija Haanpää, Etera

Lääkäreiden osaamista, koulutusta ja yhteistyötä kehittävä alaryhmä
Telan edustajana ylilääkäri Maarit Gockel, LähiTapiola Eläkeyhtiö

Työryhmän asettamispäätös

Yhteistyön ja tietoisuuden lisäääminen

Tavoitteen toteutumiseksi on tarkoitus muun muassa lisätä etuudenhakijoiden osallisuutta hakuprosessissa, parantaa tiedonkulkua ja lisätä yhteistyötä vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden välillä sekä lisätä kansalaisten tietoutta järjestelmästä ja eri toimijoiden rooleista.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 0295 163187, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla verkossa:
STM:n tiedote 17.10.2012: Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämissuunnitelma valmistui