Olemme mukana pohtimassa kuntoutuksen uudistamista

08.09.2016

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön alkuviikosta asettamassa kuntoutuksen uudistamiskomiteassa. Komitean tehtävänä on arvioida kuntoutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutostarpeet sekä tehdä ehdotus uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi. Tavoitteena on aikaansaada uudistus, jossa kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasi.

Edustajanamme komiteassa toimii työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukuntamme puheenjohtaja, Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs. Hänen mukaansa työeläkekuntoutus sinänsä toimii hyvin ja tehokkaasti: sen volyymi on kasvanut ja tuloksellisuus säilynyt hyvänä.

- Kuntoutusjärjestelmän haasteena on sen suuri pirstaleisuus. Siitä johtuen asiakkaan sairauksien hoito ja kuntoutus ei läheskään aina muodosta jouhevaa polkua, vaan matkaan tulee viivettä ja poukkoilua, Kivekäs harmittelee.

Työeläkevakuuttajat toivovatkin nyt asetetulta komitealta uutta toimintamallia kuntoutuksen tavoitteellisuuteen ja koordinaatioon. Tärkeä kysymys on se, miten terveydenhuollon, Kelan ja työeläkejärjestelmän yhteistyötä saadaan tehostettua.

- Sote-uudistus on kuntoutuksen kannalta mahdollisuus tehostaa tätä yhteistyötä, mutta se ei tule itsestään. Asenteiden muuttamisen lisäksi myös toimintatapoja on muutettava, mikä puolestaan edellyttää ehkä kannustimien muuttamista, Kivekäs arvioi.

- Terveydenhuollossakin toiminnan tavoitteena tulee olla oireeton ja työhön palannut kansalainen, eikä pelkästään leikattu olkapää, Kivekäs painottaa.

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus osa hallitusohjelmaa

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus sisältyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan. Uudistus on osa hyvinvoinnin ja terveyden strategista painopistealuetta. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa.

Kuntoutuksen uudistamiskomitean toimikausi on 1.9.20106–30.9.2017.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös: Kuntoutuksen uudistamiskomitea