Olemme mukana väestöpoliittisen ohjelman suunnittelussa

29.11.2018

Uuden väestöpoliittisen ohjelman suunnittelu on käynnistynyt. Väestöliitto tuottaa uuden väestöpoliittisen ohjelman vuosien 2018–2019 aikana. Työskentely koostuu yleisölle avoimesta keskustelusarjasta sekä loppuraportista, jossa esitetään asiantuntijoiden näkemyksiä väestöllisistä aiheista ja Väestöliiton suosituksia väestöpolitiikasta.

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma "Väestöpolitiikka Nyt - Suomen idea?" toteutetaan yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa väestöpolitiikka yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Väestöliiton ja Telan lisäksi sisällön suunnitteluun osallistuvat Väestöliiton kokoama asiantuntijaryhmä. Suunnitteluryhmässä päätetään ohjelman väestöpoliittiset teemat ja valitaan asiantuntijat. Alustaviksi teemoiksi on ehdotettu Suomen väestön määrään ja rakenteeseen vaikuttavia keskeisiä osa-alueita, kuten syntyvyyttä, maahan- ja maastamuuttoa sekä kuolleisuutta, Näiden lisäksi ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, kuten kestävää kehitystä sekä toisaalta alueellista ulottuvuutta on tarkoitus käsitellä.

Ajankohtaisessa keskustelussa on ruodittu syntyvyyttä ja sen vaikutusta työeläkejärjestelmään. Syksyllä 2018 valmistuneen Tilastokeskuksen väestöennusteeseen kohdistui paljon mielenkiintoa syntyvyyden ja maahanmuuton näkökulmista ja keskustelu on sähköistynyt matkalla vaalivuoteen 2019.

Meiltä hankkeessa on mukana erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen. Työeläkejärjestelmä rakentuu sukupolvien ketjuun, jossa nykyiset työikäiset rahoittavat pääosin eläkkeellä olevien eläkkeet. Väestön rakenteella ja toimeliaisuudella on varsinkin pitkällä aikavälillä suuri merkitys työeläkejärjestelmän sekä koko julkistalouden rahoituksessa.

- Väestöpolitiikka on tehnyt vahvan paluun julkiseen keskusteluun ja sen paikka on politiikanteon keskiössä, katsoo asiaa sitten mistä näkökulmasta tahansa kansallisesti tai globaalisti. Nyt päivitetylle ohjelmalla ja laadukkaalle analyysille on iso tilaus ja odotusarvo. Työeläkejärjestelmän kannalta tärkeitä näkökulmia ovat esimerkiksi demografian vaikutus pitkällä aikavälillä työeläketalouteen, taloudellinen maahanmuutto sekä maahanmuuttajien integraation rooli, Pelkonen kertoo.

Hankkeen aikana yleisökeskusteluja

Asiantuntijaryhmä kirjoittaa loppuraportin asiantuntijanäkemysten osuuden sekä osallistuu yleisökeskusteluihin. Loppuraporttiin liitetään Väestöliiton väestöpoliittiset suositukset. Suositukset ja lopulliset ohjelman painopisteet edellyttävät Väestöliitto r.y.n hallituksen hyväksyntää ja niiden vastuu on yksinomaan Väestöliitolla.

Kaikille avoimet yleisökeskustelut rakentuvat ohjelman teemojen ympärille. Kussakin keskustelussa kahdesta neljään asiantuntijaa pureutuvat päivän teemaan konkreettisten kysymysten avulla.

Painopiste on suurissa linjoissa, faktoissa, uusissa näkökulmissa ja väärien myyttien murtamisessa. Keskustelujen mediakumppani on Helsingin Sanomien Lifestyle-toimitus.

Ohjelmassa tarkastellaan paitsi Suomea, myös muita Pohjoismaita, EU:ta ja globaalia väestönkehitystä.

Lisätietoa hankkeesta ja ajankohtaiset tapahtumat