Onko eläkevarat sijoitettu liian varovaisesti, kysyy Reijo Vanne

07.03.2017

Työeläkesijoituksille saadut tuotot vaikuttavat työntekijöiltä ja työnantajilta perittäviin työeläkemaksuihin. Mitä enemmän varoille saadaan tuottoa, sitä vähemmän tarvitaan maksuja. Tuottojen tavoittelussa olennaisinta on se, paljonko eläkevaroilla ollaan valmiita ottamaan sijoitusriksiä. Mutta onko eläkevarat sijoitettu liian varovaisesti? Tätä kysyy johtava ekonomistimme Reijo Vanne artikkelissaan, joka on julkaistu Talouselämän Tebatti-palstalla.

Vanne kuvaa artikkelissaan muun muassa tuottohakuisuuden lisääntymistä vuosikymmenten saatossa sekä nostaa esiin vakavaraisuussääntelyn merkitystä tuottojen kannalta.

”Yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskee vakavaraisuussääntely muun vakuutusalan tapaan, vaikka säännökset poikkeavatkin toisistaan. Vakavaraisuussääntelyn muutokset ovat mahdollistaneet tuottohakuisemman työeläkesijoittamisen. Sääntelystä päättämisessä kansan tahtoa on edustanut eduskunta. Sääntely kuvastaa siis yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä siitä, miten lain yleissäännös ”tuottavasta ja turvaavasta” eläkesijoittamisesta pitää tulkita”, Vanne kirjoittaa.

Vanteen kirjoitus ”Onko eläkevarat sijoitettu liian varovaisesti?” on julkaistu alun perin Talouselämän Tebatti-palstalla 3.3.2017 (Talouselämä 8/2017). Artikkeli on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös asiantuntijakirjoituksissamme.