Osaamista kehitetään läpi elämän

29.03.2019

Koulutuspäällikkömme Kirsi Siltanen kirjoittaa Tela-blogissa osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta.

Hänen mukaansa ajatus kolmijaksoisesta elämänkaaresta eli opiskelusta, työurasta ja eläköitymisestä on kokenut muutoksen, kun on siirrytty tilanteeseen, missä edellä mainitut statukset vaihtelevat ja limittyvät.

Eläkeala, jos mikä, on elinikäistä oppimista ja uusien asioiden opettelua.

Myös me tarjoamme koulutusta, mm. alueellisissa työeläkekouluissa: "Niissä annetaan kaikille hyödyllistä tietoa, jotta pystyy hahmottamaan eläkepolitiikkaa ja eläkejärjestelmän rahoituksen koukeroita", kirjoittaa Siltanen.

Tela-blogi: Kehitä osaamistasi työeläkekoulussa