Osallistuimme julkiseen kuulemiseen EMU:n kehittämisestä

24.10.2017

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ja suuri valiokunta järjestivät viime viikolla julkisen kuulemistilaisuuden Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisestä. Myös toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes oli kutsuttu kuulemiseen kommenttipuheenvuoron esittäjäksi. Puheenvuoronsa lisäksi Siimes osallistui tilaisuudessa käytyyn paneelikeskusteluun, jossa keskustelua EMU:n kehittämisestä käytiin muun muassa finanssipoliittisten sääntöjen ja markkinakurin toimivuuden sekä talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisen näkökulmista.

Siimes totesi kommenttipuheenvuorossaan olevan hienoa, että valtioneuvosto on viimein tehnyt linjauksia EMU:n syventämisestä ja että niitä voidaan käsitellä myös Eduskunnassa. Yhteisvastuu on Suomessa läsnä monella tavalla, joten olisi tärkeää poimia huolellisesti pohtien ne asiat, joissa yhteisvastuu on tai voisi olla perusteltua myös – tai vain jopa – unionin tasolla.

Siimes myös toivoi Suomeen vaalikausien yli ulottuvaa kohtuullista konsensusta siitä, että haluamme olla Suomena rakentamassa uutta myös Euroopan unionissa. Tähän uuden rakentamiseen sitoutuminen on tärkeää siksi, että Suomi on pieni, syrjäinen, ympäröivästä maailmasta täysin riippuvainen ja globaalissa mittakaavassa vain keskivertokaupungin kokoinen toimija. Emme siis pärjää maailmassa yksin.

Lisäksi Siimes nosti paneelikeskustelussa esiin tapoja, joilla Suomen EU-visiota voisi rakentaa tarkastelemalla asioita 2030-luvun näkökulmasta.

Julkisen kuulemistilaisuuden verkkotallenne on nähtävissä eduskunnan verkkosivuilla: Talous- ja rahaliiton (EMU) syventämistä koskeva julkinen kuuleminen

Lisätietoja:

Eduskunnan tiedote 19.10.2017: EMU:n kehittämisestä keskusteltiin valiokuntien yhteisessä kuulemisessa