OTE-hanke tavoitti uusia kohderyhmiä

12.03.2019

Hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa on edistetty osatyökykyisten keinoja osallistua ansiotyöhön, mikä parantaa myös osatyökykyisten vanhuudenturvaa. Työttömien osatyökykyisten määrä onkin laskenut 12 000 henkilöllä.

- Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamista on jatkettava myös tulevalla vaalikaudella ja vakiinnutettava syntyneet työn tekemisen väylät. Talouskasvu on edistänyt osaltaan työelämän asennemuutosta sekä joustavien käytäntöjen muotoutumista työpaikoille, sanoo yhteiskuntasuhteidemme päällikkö Elina Laavi.

- Työeläkeala on ottanut käyttöön vaikuttavia uusia malleja osatyökykyisten työelämään paluun tukemiseen erityisesti mielenterveyskuntoutujien osalta. Näin me osaltamme tuemme osatyökykyisten vanhuuden turvan karttumista, toteaa Elina Laavi.

Osatyökykyisinä pidetään henkilöitä, joilla on käytössä osa työkyvystään. Heitä arvioidaan olevan Suomessa yhteensä noin 600 000 henkilöä. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja liittyy osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.

- OTE-kärkihanke oli merkittävä kohderyhmänsä takia. Se kohdistui ihmisiin, jotka eivät ole koskaan olleet työelämässä tai joiden työskentelystä on kulunut jo pitkä aika. Lisäksi monet heistä eivät ole oikeutettuja kuntoutukseen, sanoo Elina Laavi.

Työkykykoordinaattorit tukevat osatyökykyisiä

Hankkeessa raivattiin osatyökykyiselle työnteolle polkua lisäämällä työelämän tietoa eläkeasioista, työeläkkeistä ja kuntoutuksesta. 700 työkykykoordinaattoria ovat työelämän palveluksessa kartoittamassa osatyökykyisten mahdollisuuksia työskentelyyn. Työkykykoordinaattorit toimivat eri palveluissa ja työpaikoilla osatyökykyisten henkilökohtaisena tukena sekä palvelujen ja yhteistyöverkostojen koordinoijina.

Myös etuuksien ja työnteon yhteensovittamisen kannustinloukkuja purettiin luomalla joustava malli työeläkkeen ja ansiotulojen liukuvaan, lineaariseen yhteensovittamiseen osatyökykyisyyden osalta. Lineaarinen malli tarkoittaa eläkkeen ja ansiotulon yhteensovittamista siten, että eläke pienenee asteittain ansioiden lisääntyessä. Tällöin poistuisi nykyinen tilanne, jossa eläkkeen maksaminen loppuu kerralla ansioiden ylittäessä tietyn rajan.

- Työryhmä esitteli mallin, jolla työtulo ja etuus voidaan sovittaa yhteen sujuvasti. Juuri eräänlaisten kuolemanloukkujen poistaminen edistää tehokkaasti ihmisten työn syrjässä kiinni pysymistä. Kunhan työskentelyn edellytykset ovat kuntoutujan kannalta kunnossa itse työkin on hyvää kuntoutusta, toteaa Elina Laavi.

Tulorekisterin käyttöönotto mahdollistaa kannustinloukkuja purkavan etuuksien ja työtulon automaattisen yhteensovituksen. Tiedot osatyökykyisten tuloista saadaan tarkemmin ja nopeammin tulorekisterin kautta ja yhteensovitus on automatisoitavissa.

OTE-hanke päättyi vuoden 2018 lopussa, ja loppuraportti julkaistiin 11.3.

Lisätietoja

OTE-hanke
Tie työelämään -verkkopalvelu