Positiivista suhtautumista eläköitymiseen, kuvaa Tela-blogi verkkoaivoriihemme tuloksia

16.06.2015

Viestintäjohtajamme Minna Sirkka käy tuoreessa blogikirjoituksessaan läpi alkuvuodesta teettämämme verkkoaivoriihen tuloksia. Selvitimme aivoriihellä asenteita eläköitymiseen ja eläkeiän toimeentuloon liittyen. Kysely lähetettiin sidosryhmillemme ja työeläkealan toimijoille. Tulosten perusteella vastaajien suhtautuminen niin vanhuuteen, eläköitymiseen kuin eläkejärjestelmäänkin näyttäytyi varsin positiivisena.

”Vastaukset rakentavat eläkeajasta ja vanhuudesta kovin toisenkinlaista mielikuvaa, kuin mitä viime aikojen julkista keskustelua seuraamalla voisi ajatella. Viime kuukausien aikana kansalaisten mielipiteistä on välittynyt epäuskon tunnelma; tuleva eläke ei riitä elämiseen ja hyvinvoinnista on tingittävä. Telan kyselyn vastaajat taas näkivät hyvin selkeästi, että eläke on – ja on tarkoitettu olemaan - pienempi kuin palkka, ja että sillä saavutettava elintaso ei voikaan olla sama kuin palkalla saavutettu. Varautumisen muutokseen katsottiin kuuluvan osaksi elämää ja nähtiin, että eläkeaikana taloutta on vaikea enää paikata”, Sirkka kirjoittaa.

Tela-blogi: Vielä on virtaa uusille kokemuksille