Puskurirahastojen muutokset puhuttivat hallinnon seminaarissa

10.11.2015

Työeläkejärjestelmän puskurirahastoihin, sekä osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen eli OLV:iin että EMU-puskuriin on tulossa muutoksia eläkeuudistuksen myötä. Nämä aiheet erityisesti herättivät kiinnostusta työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille tänään järjestämässämme seminaarissa.

Hallinnon ajankohtaisseminaarimme käsitteli sijoitustoiminnan muutoksia eläkeuudistuksessa. Seminaari oli tarkoitettu työeläkeyhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvoston jäsenille, ja se keräsi lähemmäs 40 osallistujaa.

Eläkeuudistuksella vaikutuksia sijoitustoimintaan

Aamupäivään sisältyi kolme teemakokonaisuutta: vakavaraisuusuudistus, puskurirahastojen muutokset sekä työeläkealan sijoitukset ja rahoitusmarkkinoiden näkymät. Alustuksista vastasivat toimistomme asiantuntijat Minna Lehmuskero, Seija Lehtonen ja Peter Halonen.

Eläkeuudistus tulee vaikuttamaan työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan, sillä sen myötä työeläkeyhtiöille mahdollistetaan osakesijoittamisen lisääminen nostamalla osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta eli niin sanottua OLV:a. Lisäksi yksittäisellä eläkevakuuttajalla voisi olla jatkossa enintään 65 prosenttia osakkeita kaikista sijoituksistaan.

Eläkeuudistuksesta neuvotellussa sopimuksessa on myös määritelty työeläkejärjestelmän EMU-puskurin käyttö sekä päätetty yhdistää tasoitusmäärä vuoden 2017 alussa toimintapääoman kanssa yhdeksi puskuriksi, jolla varaudutaan vakuutus- ja sijoitusliikkeiden tuloksen heilahteluihin.

Yleisö oli hyvin kiinnostunut aamupäivän teemoista, ja tilaisuudessa käytiinkin vilkasta keskustelua. Aiheet olivat työeläkeyhtiöiden toiminnan kannalta sopivan ajankohtaisia, sillä eläkeuudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja alan toimijat valmistautuvat omalla tahollaan uudistuksen tuomiin muutoksiin.