Rahoitusmarkkinavero heikentäisi työeläkkeiden rahoitusta Suomen mukanaolosta riippumatta

08.05.2013

Euroopan komission uusi esitys rahoitusmarkkinaverosta aiheuttaisi toteutuessaan suomalaiselle työeläkejärjestelmälle mittavat kustannukset, vaikka Suomi jäisi veron ulkopuolelle. Suomalaiset työeläkevakuuttajat olisivat veron piirissä sijoittaessaan kansainvälisille rahoitusmarkkinoille, vaikka veroa ei otettaisikaan Suomessa käyttöön.

Koko EU:n laajuinen vero ei saanut taakseen riittävää tukea ja nyt 11 maata vie asiaa eteenpäin tiivistetyn yhteistyön menettelyllä. Neuvottelujen pohjana on komission helmikuussa 2013 antama uusi direktiiviehdotus. Suomi ei ole lähtenyt mukaan veroa koskeviin neuvotteluihin, mikä on mielestämme oikea päätös. Vero heikentää sen käyttöönottavien maiden houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Komission esitys perustuu aiemmalle ehdotukselle, jonka mukaan veroa peritään sen käyttöönottaneiden maiden toimijoiden kanssa tehdyistä arvopaperikaupoista. Uutena esityksessä on mukana ns. liikkeeseenlaskuperiaate. Sen mukaan veron ulkopuolisten maiden sijoittajat joutuisivat maksamaan veroa myös silloin, kun ne käyvät kauppaa veronalaisissa maissa liikkeeseen lasketuilla arvopapereilla.

Työeläkesijoituksista maksettavan veron aiheuttamat kulut pitäisi kattaa työeläkemaksuja korottamalla tai eläke-etuuksia heikentämällä, sillä sijoitusten tuotot on tarkoitettu eläketurvan kustantamiseen. Käytännössä suomalaisten työeläketurvan rahoittamiseen tarkoitettuja varoja siirrettäisiin EU:n budjettiin ja veron käyttöönottajamaille.

Veron taustalla on tärkeitä tavoitteita mm. rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta ja tuleviin talouskriiseihin varautumisesta. Vero vaikuttaisi kuitenkin negatiivisesti etenkin Suomen kansantalouteen, esimerkiksi suomalaisten työllisyyteen sekä yritystoiminnan edellytyksiin, ja sitä kautta myös kerättäviin työeläkevaroihin.

Olemme päivittäneet tiedot rahoitusmarkkinaveron vaikutuksista Suomen työeläkejärjestelmään ja työeläkesijoituksiin. Päivitetyt, tarkemmat tiedot löytyvät sivulta Kysymyksiä ja vastauksia rahoitusmarkkinaverosta.