Reijo Vanne bloggaa Taloustaidossa veroja vähentävistä veroista

28.12.2016

Johtava ekonomistimme Reijo Vanne on julkaissut Taloustaidon blogissa uuden kirjoituksen, jossa hän avaa työeläkevakuutusmaksuja verojen näkökulmasta. Työeläkemaksut ovat veroja, mutta ne ovat myös verovähennyksiä.

”Veroasteella tarkoitetaan kaikkien kansantaloudessa kerättyjen verojen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan veroaste oli Suomessa 43,9 prosenttia vuonna 2015. EU:n kansantalouden tilinpidon standardin mukaan kaikki Suomen lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat toimijat ovat julkisyhteisöjä. Kaikki työeläkevakuutusmaksut ovat siten veroja kansantalouden tilinpidossa. Yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuutusmaksut olivat kymmenen prosenttiyksikköä eli vajaa neljäsosa veroasteesta vuonna 2015. Tarina työeläkkeistä verotuksen kannalta ei kuitenkaan ole tällä tiedolla kerrottu likimainkaan kokonaan”, Vanne kirjoittaa.

Miten tarina tästä siis jatkuu? Vastaus selviää Vanteen viime viikkoisesta blogikirjoituksesta.

Taloustaito: Veroja vähentävät verot