Reijo Vanne käsittelee Perusteessa työeläkerahastojen merkitystä ja käyttöä

11.03.2014

”Rahastointi ei ole yhdentekevää eläketurvan kannalta. Nykyisillä rahastointisäännöillä ja jos sijoitustuottoprosentit pysyvät toteutuneissa arvoissa, yksityisalojen työntekijöiden työeläke voidaan tulevaisuudessa rahoittaa 3–4 prosenttiyksikköä alemmalla työeläkemaksulla kuin ilman rahastointia. Ellei rahastointia olisi harjoitettu menneisyydessä, yksityisalojen työntekijöiden eläkemaksu olisi ollut toteutunutta korkeampi jo vuonna 2013, samoin vuonna 2014. Ilman rahastointia näin olisi myös tulevina vuosina, ellei työeläkkeitä leikattaisi.”

Yllä oleva teksti on ote analyysitoimintojemme johtajan Reijo Vanteen asiantuntija-artikkelista, joka on julkaistu Peruste-lehden numerossa 1/2014. Vanne käsittelee kirjoituksessaan rahastoinnin merkityksen lisäksi työeläkevarojen käyttöä sekä työeläkkeitä ja julkisen talouden kestävyysvajetta.

Vanteen kirjoitus on luettavissa myös asiantuntija-artikkeleissamme:

Eläkerahastoja ei kannata purkaa