Risto Vaittinen ja Kimmo Koivurinne nimitetty asiantuntijoiksemme

26.10.2018

Telan analyysitoimintoihin on nimitetty Risto Vaittinen ja Kimmo Koivurinne.

Filosofian tohtori Risto Vaittinen (58) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan johtavaksi ekonomistiksi. Vaittinen työskentelee tällä hetkellä Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla ekonomistina. Työssään hän on analysoinut ikäsidonnaisten julkisten tulonsiirtojen taloudellisia vaikutuksia sukupolvitilinpidon menetelmällä. Tutkimustyössään Vaittinen on perehtynyt julkisen talouden pitkän aikavälin haasteisiin.

Aikaisemmin Vaittinen on työskennellyt muun muassa Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa.

Vaittisen tehtäviin Telassa kuuluvat muun muassa kansantalouteen, sosiaaliturvaan ja erityisesti eläkejärjestelmään liittyvät asiantuntijatehtävät talouden näkökulmasta. Myös julkiseen talouteen ja verotukseen liittyvät aiheet kuuluvat Vaittisen vastuualueisiin. Vaittinen aloittaa Telassa 26.11.2018.

Kauppatieteiden maisteri Kimmo Koivurinne (41) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan analyytikoksi. Koivurinne työskentelee tällä hetkellä Nordean Group Finance & Treasury -osastolla johdannaistuotekontrollin, tuottolaskennan ja analyysien parissa.

Aikaisemmin Koivurinne on työskennellyt myös instituutioiden varainhoidossa.

Koivurinteen tehtäviin Telassa kuuluvat muun muassa työeläkealan sijoitustoiminnan tilastointi ja analysointi sekä rahoitusmarkkinoiden seuranta. Koivurinne aloittaa Telassa 12.11.2018.

Lisätietoja:

Analyysitoimintojen johtaja Minna Lehmuskero, puh 0400 864 991