Selvitys työeläkealan it-kuluista julkaistu

12.06.2014

Tekemämme selvitys suomalaisten työeläkevakuuttajien it-kuluista on valmistunut. Selvitys tehtiin nyt toista kertaa. Suomalaiset työeläkevakuuttajat käyttivät tietotekniikkaan viime vuonna yhteensä noin 259 miljoonaa euroa. It-kulut pienenivät edellisvuodesta 12 miljoonaa euroa. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista ja niiden kehittymisestä.

Reilu puolet (59 %) kuluista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta, noin kolmannes (32 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa oli lakimuutoksista aiheutuneita muutostöitä.

- Kustannusten laskemisen taustalla on ennen kaikkea aiempaa pienemmät kehitysinvestoinnit. Investointikulut vaihtelevat muun muassa sen mukaan, miten lainsäädäntö muuttuu. Kaikki lakimuutokset pitää aina ottaa huomioon järjestelmissä, koska eläkeratkaisuissa ja laskennoissa sovelletaan takautuvasti sitä eläkelainsäädäntöä, joka on kulloinkin ollut voimassa, kertoo kehityspäällikkömme Mikael Kulikoff.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa ennen kaikkea järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä ja monimutkaiset toiminnallisuudet. Työeläkevakuuttamisen ydintoimintoihin ei ole markkinoilla tarjolla valmisohjelmistoja, koska järjestelmiin pitää ohjelmoida kansallinen lainsäädäntö.

Vuoden 2017 eläkeuudistus tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi työeläkealan tietojärjestelmiin.

- Järjestelmän kustannustehokkuuden kannalta on toivottavaa, että muutokset suunniteltaisiin niin, etteivät tietojärjestelmäkulut kasva kohtuuttoman suuriksi, Kulikoff sanoo.

Julkaisimme tänään aiheesta myös oheisen tiedotteen:

Työeläkealan it-kulut pienenivät viime vuonna

Yhteenveto selvityksen tuloksista 2012-2013 (pdf)

Muualla sivustollamme:

Laajempi tietopaketti työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja eri toimintojen kustannuksista löytyy sivulta Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja kustannuksista.