Selvitys työeläkevakuuttajien hallituspalkkioista vuodelta 2013 julki

03.10.2014

Olemme julkaisseet uuden selvityksen työeläkevakuuttajien hallitusjäsenilleen maksamista palkkioista vuonna 2013. Selvityksessä ovat mukana työeläkeyhtiöiden (pois lukien Pensions-Alandia) lisäksi Keva, Valtion eläkerahasto, Merimieseläkekassa, Maatalousyrittäjien eläkelaitos sekä viisi suurinta eläkesäätiötä ja eläkekassaa.

Selvityksessä on myös vertailtu työeläkevakuuttajien tietoja valtion enemmistöomistamien yhtiöiden, valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden sekä suomalaisten large cap -pörssiyhtiöiden (suuret pörssiyhtiöt, joiden päälistauspaikka on Helsinki) hallitusjäsenilleen maksamiin palkkioihin.

Selvitys julkaistaan nyt toista kertaa. Ensimmäinen selvitys, jossa työeläkealalta olivat mukana vain työeläkeyhtiöt, koski vuonna 2012 maksettuja palkkioita ja se julkaistiin kuluvan vuoden helmikuussa. Selvitysten tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Selvitys työeläkevakuuttajien hallitusjäsenten palkkioista 2013pdf, 346 kB

Lisätietoja:

Laskentatoimen asiantuntija Mikael Kronholm, mikael.kronholm(at)tela.fi, puh 050 382 9209

Aikaisempi selvitys löytyy Työeläkevakuuttajien hallitusjäsenten palkkiot -sivultamme.

Eri työeläkevakuuttajien hallintoa on kuvattu tarkemmin Työeläkevakuuttajien hallinto -sivullamme.