Seuraamme Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin laatimista

09.03.2016

Euroopan komissio julkisti eilen ensimmäisen luonnoksen niin sanotusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Pilarin olisi tarkoitus toimia ensisijaisesti euromaiden yhteisenä kiintopisteenä ja viime vuosien talouspainotusta tasapainottavana tekijänä integraatiossa.

- Kyseessä on merkittävä uusi hanke EU:n takaamien nykyisten perusoikeuksien täydentämisessä liittyen työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan. Isoja kysymyksiä kuitenkin ovat, lisääkö sosiaalisten oikeuksien pilari EU:n kompetenssia tai minkälaista lähentymistä euromaiden välillä lopulta tavoitellaan, kysyy erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

Sosiaalisten oikeuksien pilaria perustellaan nopeasti muuttuvan työelämän ja sosiaaliturvan ”katvealueiden” sekä euroalueen tiiviimmän yhteistyön tarpeilla. Nykyisten perussopimusten ja perusoikeuksien rajat tulevat Pelkosen mukaan melko nopeasti vastaan.

Komissio käynnisti eilen myös julkisen kuulemisen sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyen. Avoin kuuleminen kestää vuoden loppuun, ja siinä kerätään näkemyksiä ja palautteita niin kansallisilta hallituksilta kuin muilta toimijoilta, esimerkiksi työmarkkinaosapuolilta. Komissio suunnittelee antavansa lopullisen pilaria koskevan ehdotuksen vuonna 2017.

- Sosiaaliset oikeuksien pilarin luonnoksessa on mainittu myös eläkkeet omana osionaan. Siksi me Telassa seuraamme mielenkiinnolla pilarin valmistelua sekä aiomme osallistua kuulemiseen myös itse, Pelkonen kertoo.

Eläkkeet yhtenä lähentymisen osa-alueena

Pilarin luonnoksessa on yhteensä 20 osa-aluetta jaoteltuna kolmeen teemaan, joita ovat

  • yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille
  • oikeudenmukaiset työolot
  • riittävä ja kestävä sosiaalinen suojelu (sisältäen myös eläkkeet)

Pilariluonnos nostaa eläkkeistä esiin erityisesti demografian huonontumisen ja pitkäikäisyyden kasvun sekä eläkkeiden rahoituksen ja erityisesti julkisten talouksien kestävyyden vahvistamisen.

- Luonnoksessa esitetään jälleen tuttu suositus elinajanodotteen ja eläkeiän yhteen sitomisesta, mikä Suomen tuoreessa eläkeuudistuksessa onkin huomioitu. Lisäksi siinä kehotetaan todellisen eläkkeellesiirtymisiän nostamiseen, mikä on tehokas ja myös meillä sisäistetty työurien pidentämisen tavoite. Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentyminen ja kuntoutustoiminnan kautta saavutetut uudet alut työuralla luovat tähän hyvää pohjaa. Pelkonen toteaa.

Pelkosen mukaan pilariluonnos kiinnittää kaikkiaan paljonkin huomiota eläkkeiden riittävyyteen. Eläkekuilu sukupuolten välillä ja itsensä työllistäjät mainitaan lisäksi riskiryhminä. Nämäkään teemat eivät suomalaisessa keskustelussa ole vieraita. Uudet ja vanhat jaot työmarkkinoilla tuodaan hyvin esille komission ulostulossa.

Talouspolitiikan talvipaketti ja Suomen maaraportti myös julki

Euroopan komissio julkisti eilen myös talouspolitiikan EU-ohjausjakson niin sanotun talvipaketin, joka sisältää muun muassa arviot rakenneuudistusten edistymisestä EU:n jäsenmaissa sekä komission päätökset makrotalouden epätasapainoista. Ohjausjaksoon liittyvä Suomen maaraportti, johon sisältyi myös tuo makrotalouden tarkastelu, julkaistiin viime viikolla.

- Eläkeuudistus näyttäytyy Suomen maaraportissa positiivisesti. Viime vuona annetuissa maakohtaisissa suosituksissa Suomelle suositeltiin eläkeuudistuksen toteuttamista, ja tätä onkin noudatettu. Eläkeuudistus on ainoita maaliin menneitä rakenneuudistuksia, Pelkonen toteaa.

- Maaraportti myös suosittaa seuraamaan eläkeuudistuksen toteuttamista, erityisesti eläkesääntöjen paremman tuntemisen vaikutusta eläkkeellesiirtymiskäyttäytymiseen. Jos uudistus onnistuu tavoitteessaan työurien pidentämisessä, sillä voidaan pitkällä aikavälillä varmistaa julkisen talouden kestävyys ja turvata edelleen riittävällä tavalla eläkeläisten toimeentulo, Pelkonen siteeraa komission näkemyksiä.

Lisätietoja:

Euroopan komission tiedote: Komissio käynnistää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julkisen kuulemisen

Tiedonanto: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen

Liite: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – ensimmäinen alustava luonnos

Tiivistelmä Suomen talouspolitiikan ohjauksesta

Euroopan komission Suomen edustuston uutinen: Komissiolta maaraportti Suomen talouden haasteista

Euroopan komissio: Suomen maaraportti 2016