Siimes muistuttaa kansallisen päätösvallan kunnioittamisesta eläkeasioissa

13.05.2014

Sosiaaliturva perustuu jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion omiin tarpeisiin ja arvoihin. EU:n syvenevä yhteistyö on kuitenkin ulottumassa entistä vahvemmin myös sosiaaliturvaan. Sosiaalipolitiikan suunnasta ja eläkejärjestelmien roolista kirjoittaa toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes asiantuntija-artikkelissaan, joka julkaistiin eilen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

”Sosiaaliturvassa on pohjimmiltaan kyse kansallisista arvovalinnoista. Arvojen muuttaminen tai yhteensovittaminen on hidasta ja ongelmallista, ja joskus se voi olla myös tarpeetonta. On selvää, että jokaisen unionin jäsenmaan pitää huolehtia ikääntyneiden ja työkykynsä menettäneiden kansalaistensa toimeentulosta jollain tavalla. Tapoja on useita, ja niiden toimivuudesta on hyvä vaihtaa tietoja. Yhtä selvää on, että koko Euroopassa tarvitaan pidempiä ja parempia työuria”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kirjoitus on myös luettavissa asiantuntija-artikkelit palstallamme:

Eläkkeissä pitää kunnioittaa kansallista päätösvaltaa