Siimes pohtii eläketurvan rakennetta ja sukupolvien välistä tulonjakoa Bruegelin verkkokeskustelussa

24.09.2021

Brysselissä toimiva ajatuspaja Bruegel järjesti 23.9.2021 verkkotilaisuuden, jossa keskusteltiin eurooppalaisten eläkemallien tulevaisuudesta. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes oli mukana paneelissa. Tela on ollut Bruegelin jäsen vuodesta 2018.

Tilaisuudessa keskusteluaiheena oli erityisesti eläkemallien niin sanottu pilarijako ja se, millainen asema ja painoarvo tulisi tulevaisuudessa olla eri pilareilla eli lakisääteisillä eläkkeillä, työsuhteeseen perustuvalla ammatillisella eläkkeellä ja yksityisellä säästämisellä. Kysymys eläketurvan rakenteesta ja uudistamisesta on ajankohtainen kaikkialla Euroopassa väestön ikääntyessä ja sukupolvien väliseen tulonjakoon ja julkistalouteen liittyvien kysymysten ollessa pinnalla julkisessa keskustelussa.

”On hyvä muistaa, että sukupolvien väliseen tulonjakoon liittyviä kysymyksiä voidaan ratkoa vain pakollisissa eläkejärjestelmissä”, Siimes pohtii ja nostaa esimerkkinä esille suomalaisen työeläkemallin, joka kattaa kaiken palkka- ja yrittäjätyön.

”Kysymys ei ole tulonjaosta vain nyt eläkkeellä olevien ja työssäkäyvien välillä vaan myös työikäisten ja nykyisten ja tulevien lasten välillä”, Siimes muistuttaa. Pitenevän eliniän lisäksi tilanteeseen vaikuttaa syntyvyys, joka on laskenut kaikissa Euroopan maissa.

Siimeksen lisäksi keskustelussa olivat mukana Torinon yliopiston professori ja vuosina 2011–2013 työ- ja sosiaalipolitiikan ministerinä toiminut Elsa Fornero sekä Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun taloustieteen professori ja tutkijana Bruegelissa toimiva Svend E. Hougaard Jensen.

Tilaisuus on katsottavissa Bruegelin verkkosivuilla.

Lue lisää

Tietopakettimme suomalaisen työeläkejärjestelmän rakenteesta kansainvälisessä vertailussa .