Sijoitusjakauma ja tuotot kesäkuun 2016 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

10.08.2016

Ensimmäiset kaksi työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet tiedotteensa koskien sijoitustoiminnan tulosta ajalta 1.1.–30.6.2016. Näiden tietojen pohjalta olemme päivittäneet myös omille sivuillemme sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavat taulukot.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Kokoamme taulukoihin seitsemän suurimman jäsenemme tiedot sitä mukaa, kun tietoja julkistetaan. Taulukot täydentyvät elokuun loppuun mennessä. Kunkin toimijan tulostietojen julkistusajankohdat löytyvät kootusti tulosjulkistukset-sivultamme.

Tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavastamme. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajan tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.