Sijoitusjakauma ja tuotot kesäkuun 2017 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

25.08.2017

Työeläkevakuuttajat ovat julkaisseet vuoden 2017 ensimmäisen puolivuotiskauden eli kesäkuun lopun tulostietonsa. Nimelliset tuottoprosentit kuluneelta kuudelta kuukaudelta vaihtelivat 3,0 ja 4,7 prosentin välillä. Työeläkevakuuttajat saivat näin ollen hyviä tuottoja sijoituksilleen.

Osakesijoituksilla parhaat tuottoprosentit

Kaikki seitsemän tuottotietonsa raportoinutta työeläkevakuuttajaa saivat parhaimmat tuottoprosentit osakesijoituksistaan. Niiden tuotot vaihtelivat 6,7 ja 8,3 prosentin välillä.

Korkosijoitusten tuotoissa oli jonkin verran hajontaa eri työeläkevakuuttajien välillä. Korkosijoitusten tuottoprosenttien vaihteluväli oli -1,0 ja +2,9 prosentin välillä. Kiinteistösijoitusten tuotot puolestaan vaihtelivat 0,4 ja 3,1 prosentin välillä. Suurin hajonta oli muiden sijoitusten kohdalla, jossa tuottoprosentti oli matalimmillaan -2,9 ja korkeimmillaan 14,1 prosenttia.

Työeläkevakuuttajat arvioivat loppuvuoden talousnäkymien olevan melko myönteiset. Riskitekijöiksi kuitenkin arvioitiin poliittiset epävarmuudet suurilla talousalueilla.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet viiden suurimman työeläkeyhtiön (Elo, Etera, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot verkkosivuillamme niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Myös työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti verkkosivuiltamme, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavastamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme kesäkuun lopun tilanteesta ensi viikon kuluessa.