Sijoitusjakauma ja tuotot kesäkuun 2021 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

23.08.2021

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tulostietojen julkaisu vuoden toiselta neljännekseltä eli kesäkuun lopun tilanteesta on alkanut. Julkaistujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Samalta sivulta löytyvät myös päivitetyt tiedot joukkovelkakirjalainojen duraatioista sekä avoimesta valuuttapositiosta.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan. Kokoamme taulukoihin tulostiedot kuudelta suurimmalta työeläkesijoittajalta eli neljältä työeläkeyhtiöltä, Kevalta ja Valtion Eläkerahastolta. Tiedossa olevat tulostietojen julkaisuajankohdat löytyvät kootusti Tulosjulkistukset-sivultamme.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät myös omilta sivuiltamme, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavasta.