Sijoitusjakauma ja tuotot maaliskuun 2018 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

30.04.2018

Työeläkevakuuttajat ovat julkaisseet vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen eli maaliskuun lopun tulostietonsa. Nimelliset tuottoprosentit kuluneelta kolmelta kuukaudelta vaihtelivat -1,0 ja -0,1 prosentin välillä. Alkuvuoden kehitys sijoitusmarkkinoilla on ollut suotuisaa, ja vuosi on käynnistynyt sijoitustuottojen näkökulmasta positiivissa tunnelmissa.

Parhaat tuotot osakesijoituksista

Kaikilla kuudella tuottotietonsa raportoineella työeläkevakuuttajalla osakesijoitukset tuottivat alkuvuoden parhaat tuotot. Osakesijoitusten tuotot vaihtelivat -1,8 ja -0,7prosentin välillä. Erityisesti noteeratut osakkeet tuottivat vahvasti.

Korko- ja kiinteistösijoitukset tuottivat melko tasaisia tuottoprosentteja eri työeläkevakuuttajille. Korkosijoituksissa tuottoprosenttien vaihteluväli on -1,2 ja 0,6 prosentin välillä. Kiinteistösijoitukset puolestaan vaihtelivat -0,8 ja 1,3 prosentin välillä. Suurinta hajonta oli muiden sijoitusten kohdalla, jossa tuottoprosentti oli korkeimmillaan 6,1 ja matalimmillaan -0,9 prosenttia.

Työeläkevakuuttajat arvioivat talouden näkymien kohentuneen alkuvuonna, niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Pientä poliittista epävarmuutta kuitenkin koettiin esimerkiksi Euroopassa käytävien vaalien osalta.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet neljän suurimman työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkevakuuttajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot verkkosivuillamme niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Uusimpana tietona sivultamme löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät myös kootusti verkkosivujemme kautta, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavastamme.

Seuraavassa sijoitusanalyysissämme tarkastelemme laajemmin työeläkesijoitusten määrää ja kohdentumista maaliskuun lopun tilanteessa.