Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2017 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

26.10.2017

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa sijoitustoimintansa tulostietoja vuoden kolmannen neljänneksen lopulta eli ajalta 1.1.-30.9.2017. Julkistettujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Samalta sivulta löytyvät päivitetyt tiedot myös joukkovelkakirjalainojen duraatioista sekä avoimen valuuttaposition luvuista.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan. Taulukoihin tulevat sisältymään seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan tiedot. Kunkin toimijan tulostietojen julkaisuajankohdat löytyvät kootusti Tulosjulkistukset-sivultamme.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajat tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.