Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2017 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

27.10.2017

Seitsemän suurinta työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet sijoitusjakauma- ja tuottotietonsa vuoden 2017 kolmannelta neljännekseltä eli syyskuun lopulta. Tuotot olivat alkuvuodenkin tapaan hyvät myös kolmannella vuosineljänneksellä, kun rahoitusmarkkinoiden optimismi säilyi vahvana. Tämä on näkynyt etenkin osakemarkkinoilla.

- Työeläkevakuuttajien nimelliset tuottoprosentit kuluneelta yhdeksältä kuukaudelta vaihtelivat 4,4 ja 6,2 prosentin välillä. Viiden yksityisalan toimijan keskimääräinen sijoitusomaisuudella painotettu tuotto oli 5,8 prosenttia. Vastaavasti seitsemän suurimman toimijan keskituotoksi muodostui nimellisesti 5,6 prosenttia, kertoo analyytikkomme Peter Halonen.

Hyvien tuottojen taustalla vaikutti markkinatoimijoiden optimismi tulevaan.

- Tämä on johtunut muun muassa siitä, että merkittävimmät keskuspankit – Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ja Euroopan keskuspankki EKP etunenässä – ovat tähän asti edenneet maltillisesti rahapolitiikan kiristämistoimenpiteissä, Halonen taustoittaa.

Myös reaalitalouden luvut ovat olleet myönteisiä. Talouskasvun laaja-alainen piristyminen, positiiviset työllisyystilastot ja yritysten tuloskunto globaalisti ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Kolmannella neljänneksellä oli toki myös ajoittaista markkinaturbulenssia. Tämä johtui etenkin geopoliittisista riskeistä Korean niemimaalla.

- Toinen rahoitusmarkkinoita heiluttanut tekijä oli markkinatoimijoiden pelko siitä, että keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa aiempaa ennakoitua nopeammin. Tämä pelko laimentui kuitenkin neljänneksen edetessä. Myös dollarin melko voimakas heikentyminen euroa vastaan aiheutti sijoittajille harmaita hiuksia kolmannella neljänneksellä, Halonen toteaa.

Lyhyen aikavälin tuottoja tärkeämpää on kuitenkin seurata eläkevarojen sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä pitkällä aikavälillä – yhden neljänneksen tai yhden vuodenkaan muutoksille ei pidä antaa liian suurta painoarvoa. Pitkällä aikavälillä eläkevarat kasvavat viime kädessä talouskasvun ja inflaation mukana.

Osakesijoituksilla parhaat tuottoprosentit

Keskimäärin parhaimmat tuottoprosentit tulivat osakesijoituksista. Niiden tuotot vaihtelivat 9,1 ja 11,2 prosentin välillä. Erityisesti noteeratut osakkeet tuottivat mukavasti – keskimäärin nimellisesti noin 11 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotoissa oli jonkin verran hajontaa eri työeläkevakuuttajien välillä. Korkosijoitusten tuottoprosenttien vaihteluväli oli -1,4 ja +3,6 prosentin välillä. Kiinteistösijoitusten tuotot puolestaan vaihtelivat 2,2 ja 5,1 prosentin välillä. Suurin hajonta oli muiden sijoitusten kohdalla, jossa tuottoprosentti oli matalimmillaan -1,9 ja korkeimmillaan 21,7 prosenttia.

- Työeläkevakuuttajat arvioivat loppuvuoden talousnäkymien olevan melko myönteiset niin globaalisti kuin myös Suomenkin osalta. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin etenkin odotukset keskuspankkien rahapolitiikan kiristämistoimenpiteistä, joiden voimakkuudesta ei ole vielä kenelläkään tietoa, Halonen toteaa.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet viiden suurimman työeläkeyhtiön (Elo, Etera, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot verkkosivuillamme niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Myös työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti verkkosivuiltamme, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavastamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme syyskuun lopun tilanteesta marraskuun puolivälin jälkeen.