Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2018 lopussa – osavuositietojen julkaisu alkanut

24.10.2018

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkaista sijoitustoimintansa tulostietoja vuoden kolmannen neljänneksen lopulta eli ajalta 1.1.-30.9.2018. Julkistettujen tietojen pohjalta olemme päivittäneet myös omille sivuillemme työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavat taulukot.

Olemme julkaisseet kahden suurimman työeläkeyhtiön (Elo ja Varma) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivullamme niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa.

Päivitämme samalle sivulle myös joukkovelkakirjalainojen duraatiot sekä avoimen valuuttaposition luvut.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omat tietonsa. Kunkin toimijan tulostietojen julkaisuajankohdat löytyvät kootusti Tulosjulkistukset-sivultamme.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajan tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.

Lue myös:

Sijoittamisessa kulut ja tuotot kuuluvat yhteen

Kysymyksiä ja vastauksia: Sijoitustoiminnan kulut