Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2019 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

24.10.2019

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa sijoitustoimintansa tulostietoja vuoden kolmannen neljänneksen eli syyskuun lopulta. Julkistettujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Samalta sivulta löytyvät myös päivitetyt tiedot joukkovelkakirjojen duraatioista sekä avoimen valuuttaposition luvuista.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan. Taulukoihin tulevat sisältymään kuuden suurimman työeläkevakuuttajan tiedot.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajan tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.