Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2020 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

28.10.2020

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa sijoitustoimintansa tulostietoja vuoden 2020 kolmannen neljänneksen eli syyskuun lopun tilanteesta. Julkaistujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma ja -tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme löytyvät edellä mainittujen taulukoiden lisäksi myös tiedot joukkovelkakirjojen duraatioista sekä avoimen valuuttaposition luvuista syyskuun lopulta. Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan.

Kokoamme taulukoihin tulostiedot neljältä työeläkeyhtiöltä sekä Kevalta ja Valtion Eläkerahastolta.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti myös omilta sivuiltamme, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavasta