Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2020 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

12.11.2020

Kuusi suurinta työeläkesijoittajaa ovat julkaisseet sijoitustoimintansa tulostiedot vuoden kolmannen neljänneksen eli syyskuun lopun tilanteesta. Vaikka talouden elpyminen jatkui, jäivät tuottoprosentit koko vuoden osalta pääosin negatiivisiksi: nettotuotot vaihtelivat +1,1 prosentista -2,6 prosenttiin.

Sijoituslajeittain tarkasteltuna tuotot vaihtelivat positiivista negatiivisiin kaikissa päälajeissa. Korkosijoitusten tuotot vaihtelivat +1,2 ja -2,1 prosentin välillä. Osakesijoituksissa vaihteluväli oli +1,4 prosentista -4,5 prosenttiin. Kiinteistösijoitukset tuottivat parhaimmillaan +3,5 prosenttia ja heikoimmillaan -8,9 prosenttia. Muissa sijoituksissa vaihtelua oli +14,9 prosentista -6,4 prosenttiin.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet sivuillamme neljän työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivultamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme syyskuun 2020 lopun tilanteesta marraskuun aikana.