Sijoitusjakauma ja tuotot vuoden 2019 lopussa – työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot julkaistu

02.03.2020

Kuusi suurinta työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet tilinpäätöstietonsa vuodelta 2019. Sijoitusvuodesta muodostui erittäin vahva, kun sijoitustoiminnan nettotuotot vaihtelivat 9,9 ja 13,8 prosentin välillä.

Erityisesti osake- ja kiinteistösijoitukset tuottivat hyviä tuloksia. Osakesijoitusten tuotot vaihtelivat 18,9 ja 23,2 prosentin välillä, kiinteistösijoituksissa vaihteluväli oli puolestaan 4,1 prosentista 14,8 prosenttiin.

Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin. Tuotot vaihtelivat 4,5 ja 6,6 prosentin välillä. Muissa sijoituksissa vaihtelua oli -2,1 ja 5,6 prosentin välillä.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet sivuillamme neljän työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille.

Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivultamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme vuoden 2019 lopun tilanteesta maaliskuun kuluessa.