Sijoituslajikohtaiset tuottokuvat päivitetty

18.03.2015

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät sijoituslajikohtaiset, pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvoja kuvaavat tilastokuvat vastaamaan vuoden 2014 lopun tilannetta.

Tarkastelu kohdistuu viiden suurimman työeläkevakuutusyhtiön keskimääräisiin sijoitustuottoihin, joita tarkastellaan eripituisilla ajanjaksoilla (vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta ja kymmenen vuotta). Sijoituslajeista tarkastelussa on korkosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset sekä muut sijoitukset.

Viiden suurimman työeläkeyhtiön sijoitustuottojen kehitys on kokonaistasolla ollut varsin mallikasta pidemmillä ajanjaksoilla, vaikka heikkojen sijoitusvuosien 2008 ja 2011 vaikutus näkyykin viiden ja kymmenen vuoden ajanjaksoilla.

Sijoituslajikohtaiset pitkän aikavälin tuotot