Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys vahvisti entisestään työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta

01.04.2015

Hyvät sijoitustuotot johtivat työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden vahvistumiseen vuonna 2014. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli vuoden 2014 lopussa 30,3 prosenttia.

Vakavaraisuusaste laski hieman vuoden viimeisen neljänneksen aikana, mutta oli kuitenkin parempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuusaste oli 28,0 prosenttia, joten parannusta vuoden takaiseen tilanteeseen tuli yli kaksi prosenttiyksikköä.

Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 29,8 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli puolestaan 39,1 prosenttia. Molempien ryhmien vakavaraisuusasteet paranivat vuoden takaisesta.

Yllä mainitut tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemasta Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015 -julkaisusta, jossa kuvataan pankki- ja vakuutussektorein vakavaraisuustilannetta vuoden 2014 lopulta. Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisesti.

Vakavaraisuusasema pysyi ennallaan

Työeläkevakuuttajien sijoitusten riskitasoa mittaava riskiperusteinen vakavaraisuusraja oli vuoden 2014 lopussa keskimäärin 14,4 prosenttia vastuuvelasta. Nousua vuoden takaisesta oli noin prosenttiyksikön verran. Finanssivalvonnan mukaan nousua selittävät joukkovelkakirjalainasijoituksissa siirtyminen heikomman luottoluokituksen lainoihin sekä hedge fund -sijoitusten ja Euroopan ulkopuolisten osakemarkkinoiden suhteellisen osuuden kasvu.

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin: vakavaraisuusasema oli koko sektorilla 2,1. Vakavaraisuusasema kertoo vakavaraisuuspääoman suhteen vakavaraisuusrajaan.

Vakavaraisuussääntely uudistuu vuoden 2017 alussa

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä, jota mitataan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät vastuuvelan riittävässä määrin, on työeläkevakuuttaja vakavarainen.

Vakavaraisuutta koskeva uusi sääntely tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Uusi vakavaraisuusmalli ottaa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit.

Tarkoituksena on, että työeläkevakuuttajien riskinkantokyky kestää myös tulevaisuuden mahdolliset kriisit, ja että eläkevarojen sijoitustoiminnassa pystytään entistä paremmin reagoimaan rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden muutoksiin. Erityisesti pyritään takaamaan eläkkeensaajien taloudellinen turva jatkossakin.

Lisätietoja:

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 1.4.2015

Finanssivalvonta: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015

Uutisemme 20.3.2015: Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussäännökset uudistuvat