Sijoitustoiminnan johtotähti on tuottavuus ja turvaavuus, muistuttaa Suvi-Anne Siimes

19.01.2015

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimeksen mukaan siinä ei ole mitään väärää, jos joku vaatii, että työeläkeyhtiöiden tulisi sijoittaa lisää Suomeen. Se pitää hänen mukaansa kuitenkin toteuttaa sillä tavalla, että se on houkuttelevaa eläkeyhtiöille.

”Johtotähti työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnassa on, että eläkevarat on tuottavasti ja turvaavasti sijoitettu”, sanoo Siimes haastattelussaan, joka on julkaistu päivän Kauppalehdessä.

Siimes nostaa haastattelussa esiin myös Suomen EU-oikeudellisen aseman, joka estää kotimaan suosimisen. EU-jäsenneuvottelujen yhteydessä Suomi sai läpi periaatteen, jonka mukaan yksityistä työeläkevakuuttamista saa Suomessa harjoittaa vain Suomeen rekisteröitynyt toimija. Kyse on Suomelle myönnetystä, tunnustetusta ja vakiintuneesta EU-oikeudellisesta asemasta. Tätä asemaa ei Siimeksen mielestä pidä vaarantaa.

EU suostui järjestelyyn sillä ehdolla, että eläkevakuuttajat eivät harjoita muuta kuin eläkevakuuttamista. Siimes kertoo sen tarkoittavan, että työeläketoimijoita ei saa käyttää muiden kansallisten strategisten päämäärien rahoittamiseen tai hoitamiseen.

Siimeksen haastattelu on luettavissa kokonaisuudessaan Kauppalehden verkkosivuilla kahdessa osassa: Eläkevarojen vartija ja ”Olin ollut väärässä”.