Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus hallintosääntelyyn liittyen

09.10.2014

Olimme eilen kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen käsittelyssä olevaan lakiesitykseen työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Kyseessä on niin sanottuun hallintosääntelyyn liittyvä esitys. Edustajamme kuulemisessa oli toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Esitimme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle saman sisältöisen lausunnon kuin olimme esittäneet syyskuussa myös talousvaliokunnalle vastaavassa kuulemistilaisuudessa. Pidämme työeläkealan hallintosääntelyn kehittämistä ja siihen liittyvien velvoitteiden kirjaamista lain tasolle tärkeänä. Hallituksen esitys on mielestämme eräitä sisäpiirirekisterin toteuttamistapaan liittyviä yksityiskohtia lukuun ottamatta kannatettava ja toimiva.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri tehokkaampi väline

Siimes esitteli molemmille valiokunnille vaihtoehtoisen tapamme toteuttaa lakiesityksen keskeiset avoimuuden lisäämiseen tähtäävät tavoitteet ilman, että arvopaperimarkkinalain mukaista sisäpiirimääritelmää rikottaisiin. Tämä tapahtuisi siten, että työeläkeyhtiöitä velvoitettaisiin pitämään kahta sisäpiirirekisteriä seuraavasti:

  • Julkinen sisäpiirirekisteri, johon kuuluvien henkilöiden tulisi ilmoittaa rekisteriin pörssiomistuksensa ja tekemänsä arvopaperikaupat. Tähän rekisteriin kuuluisivat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja sijoituspäätösten tekoon osallistuvat henkilöt.
  • Yrityskohtainen ei-julkinen sisäpiirirekisteri, johon merkittäisiin ne pysyvät sisäpiiriläiset, joilla on pääsy sisäpiiritietoon osana työtehtäviään. Tähän kuuluisi myös hankekohtainen sisäpiirirekisteri, johon henkilö lisättäisiin silloin, kun hän saa sisäpiiritietoa tiettyyn konkreettiseen listayhtiöitä koskevaan hankkeeseen liittyen. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittäisiin muun muassa työeläkeyhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat silloin, kun he saavat hankekohtaista sisäpiiritietoa.

- Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on tehokkaampi väline hallitusten jäsenten tosiasiallisesti saaman sisäpiiritiedon käytön hallintaan ja valvontaan, kuin pysyvä julkinen sisäpiirirekisteri. Kun hankekohtainen rekisteri muodostetaan, siihen merkittävä henkilö saa välittömästi tiedon merkitsemisestä ja siihen liittyvistä velvoitteista. Näin hän on heti aktiivisesti tietoinen kuulumisestaan sisäpiiriin, Siimes perustelee.

Tarkemmat perustelumme ehdotuksellemme löytyvät valiokunnille toimitetuista lausunnoista, jotka on julkaistu verkkosivuillamme.

Esitimme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle myös toiveemme siitä, että koko lain voimaantulo olisi sama kuin sisäpiirisääntelyä koskeva voimaantulo, eli 1.6.2015. Tämä antaisi työeläkeyhtiöille paremmin aikaa tehdä tarvittavat toimenpiteet sekä lain että Finanssivalvonnan sen pohjalta antamien ohjeiden vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:

Lausuntomme valiokunnille

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkeyhtiöiden hallinnosta

Uutisemme 24.9:
Talousvaliokunnan kuulemistilaisuus hallintosääntelyyn liittyen

Tiedotteemme 14.8.2014:
Telan Siimes: Esitys eläkeyhtiöiden hallintosääntelystä pääosin toimiva

Tiedotteemme 1.7.2014:
Työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntely selkeytyy