Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus vakavaraisuusuudistuksesta

14.01.2015

Olimme tänään kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen eduskunnan käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta. Edustajamme kuulemisessa oli matemaatikkomme Minna Lehmuskero.

Annoimme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle saman sisältöisen lausunnon, kuin olimme antaneet viime vuoden joulukuussa myös talousvaliokunnalle vastaavassa kuulemistilaisuudessa. Pidämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatamme sen hyväksymistä.

Vakavaraisuussääntely antaa raamit sijoitustoiminnalle

Työeläkesijoitusten tuottavuutta ja turvaavuutta voidaan tavoitella monipuolisella sijoitustoiminnalla. Vakavaraisuussääntely luo raamit sijoitustoiminnan riskillisyydelle ja kertoo työeläkevakuuttajan riskinkantokyvystä. Jokainen työeläkevakuuttaja tekee kuitenkin päätökset sijoitustoiminnastaan itsenäisesti vakavaraisuussääntelyn antamien raamien rajoissa.

Pidämme tärkeänä, että uusi vakavaraisuussääntely itsessään ei ohjaa sijoitustoimintaa tiettyyn suuntaan. Tehtyjen vaikuttavuusarvioiden mukaan uudella kehikolla ei tällaisia ohjausvaikutuksia ole.

Sijoitustuotoilla ja siten työeläkevarojen sijoitustoiminnalla on yhä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoituksessa. Siksi on tärkeää, että päätökset sijoitustoiminnassa voidaan tehdä jatkossakin työeläkkeiden rahoituksen näkökulmasta tuottavasti ja turvaavasti.

Valiokunnille antamamme lausunnot ovat luettavissa lausunnot-kanavassa.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia -tietopakettimme vakavaraisuusuudistuksesta

Uutisemme 12.12.2014:
Talousvaliokunnan kuulemistilaisuus vakavaraisuusuudistukseen liittyen

Sosiaali- ja terveysministeriö:
Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen