Sosiaaliturva ja elämänvaiheet –kirja kuvaa hyvinvointivaltiota sammakkoperspektiivistä

04.06.2012

Sosiaaliturva mielletään usein pelkästään köyhyyden lievittäjäksi, vaikka kansalaiset osallistuvat sosiaaliturvan rahoitukseen maksamalla esimerkiksi työeläkemaksut.

Samalla ajatellaan, ettei maksettuja sosiaaliturvamaksuja vastaan saada mitään sosiaaliturvaetuuksia. Todellisuudessa kansalaiset käyttävät lähes päivittäin erilaisia hyvinvointipalveluita. Sosiaaliturvan käyttö on hyvin erilaista eri elämänvaiheissa.

Olimme mukana toteuttamassa oppikirjaa yhteistyössä Kelan ja Valtion taloudelliseen tutkimuskeskuksen kanssa. Analyysitoimintojen johtajamme Reijo Vanne antoi panoksensa kirjan sisältöön.

Oppikirja havainnollistaa sosiaaliturvan roolia ihmisten jokapäiväisessä elämässä kuvitteellisten esimerkkihenkilöiden avulla. Julkaisu on suunnattu erityisesti lukion ja yläasteen opettajille.

Oppikirjan tavoitteet

Oppikirjan tavoitteena on kuvata ja havainnollista, missä tilanteissa sosiaaliturvaa ja laajemmin hyvinvointipalveluita yleensä tarvitaan. Apuna käytetään kolmea kuvitteellista esimerkkihenkilöä – Ainoa, Perttua ja Viiviä – joiden avulla esitetään sosiaaliturvan vaikutus erilaisiin elämänpolkuihin. Lisäksi kirja sisältää ajankohtaista tietoa hyvinvointivaltion tulonsiirroista ja palveluista sekä niiden rahoituksesta eri elämänvaiheissa.

Julkaisu: Hiilamo H, Niemelä H, Pykälä P, Riihelä M, Vanne R. Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa. Helsinki: Kela, 2012. ISBN 978-951-669-884-0 (nid.), ISBN 978-951-669-885-7 (pdf). Hinta: 10 euroa.

Lisätietoja: Heikki Hiilamo, VTT, tutkimusprofessori, Kelan tutkimusosasto, puh. 020 634 1889 ja 040 358 7203, etunimi.sukunimi(at)kela.fi
Tilaukset: julkaisut(at)kela.fi tai puh. 020 634 1947