Sosiaaliturvan rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta vakuutustieteen opiskelijoille

29.01.2014

Analyytikkomme Maria Rissanen oli eilen luennoimassa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vakuutustieteen opiskelijoille. Luento oli osa Henkilöriskien vakuuttaminen -luentosarjaa, jossa opiskelijat käsittelevät henkilöriskien lakisääteistä vakuuttamista niin taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta kuin poliittisestakin näkökulmasta.

Rissasen aiheena kurssilla oli sosiaaliturvan rahoitus ja sijoitustoiminta työeläkkeiden näkökulmasta. Hänen luennossaan käsiteltiin seuraavia teemoja:

  • sosiaaliturvan roolina elinkaaren aikaisten tulojen tasaaminen
  • sosiaali- ja muut julkiset menot sekä niiden rahoitus
  • työeläkkeiden rahastointi ja rahojen kiertokulku
  • työeläkevarojen sijoitustoiminta.

Noin 30 opiskelijan kuulijajoukko osallistui luentoon aktiivisesti kyselemällä ja keskustelemalla käsitellyistä teemoista. Heitä kiinnosti erityisesti kotimaiset sijoitukset ja niiden osuus työeläkesijoituksista, sekä se, voisiko kotimaisten sijoitusten osuus olla suurempi. Lisäksi he pohtivat sitä, voidaanko markkinoiden ”heikkoja hetkiä” nähdä etukäteen ja miten niihin voidaan varautua.

Rissanen kertoi opiskelijoille vakavaraisuuden laskentasääntöihin tehdystä muutoksesta vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä. Tällöin säädettiin määräaikainen laki, joka mahdollisti sijoitustoiminnassa jo aiemminkin sovelletut riskitasot ja siten työeläkeyhtiöt eivät joutuneet myymään esimerkiksi suomalaisia osakkeitaan. Seurauksena olivat varsin hyvät tuotot seuraavina kahtena vuotena. Tämä oli siis esimerkki onnistuneesta poikkeuksellisen tilanteen huomioimisesta ja siihen reagoinnista.