Suomen eläkejärjestelmä jälleen maailman luotettavin

21.10.2019

Suomen eläkejärjestelmä on arvioitu maailman neljänneksi parhaaksi tänään julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomen sijoitus laski yhden sijan viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden osalta Suomen eläkejärjestelmä arvioitiin parhaimmaksi jo kuudetta kertaa.

Melbourne Mercer Global Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, jota on tehty vuodesta 2009 alkaen. Suomi puolestaan on osallistunut vertailuun vuodesta 2014 lähtien. Vertailu on jatkuvasti laajentunut, ja tänä vuonna siinä oli mukana 37 maata.

Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin viime vuoden tapaan Hollanti. Toiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi Australia, joka ohitti Suomen niukasti. Suomen sijoittumista heikensi laskentatapaan liittyvä tekninen muutos.

Mercer-indeksi arvioi eri maiden eläkejärjestelmiä eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden sekä hallinnon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta. Suomi vie voiton viimeksi mainitun alaindeksin osalta (luotettavuus ja läpinäkyvyys) ja sijoittuu kymmenen parhaan maan joukkoon myös kahdessa muussa alaindeksissä.

Parannusehdotukset toistavat aiempia näkemyksiä

Vertailun maakohtaisissa arvioinneissa annetaan myös ehdotuksia siitä, mitä asioita maan eläkejärjestelmässä voitaisiin tarkastella oman sijoittumisen parantamiseksi.

Suomelle annetuissa ehdotuksissa toistuivat jo aiempina vuosina mainitut asiat, eli minimieläketurvan parantaminen ja työeläkkeiden rahastointiasteen kasvattaminen. Lisäksi Suomelle suositellaan ikääntyneiden työllisyysasteen nostamista ja puolisoiden eläkeoikeuden jakamista.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote 21.10.2019: Suomi edelleen kansainvälisen eläkevertailun kärkipäässä

Raportti ja maiden vertailut: Melbourne Mercer Global Pension Index 2019

Tiivistelmä Mercer 2019 tuloksista: 2019 Report highlights