Suomen eläkejärjestelmä kansainvälisen vertailun viidennellä sijalla

20.10.2020

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui maailman viidennelle sijalle eilen julkaistussa kansainvälisessä Global Pension Index -vertailussa. Suomen sijoitus laski yhden sijan viime vuoteen verrattuna. Hallinnon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden osalta Suomi säilytti paikkansa maailman parhaaksi arvioituna eläkejärjestelmänä jo seitsemättä kertaa.

Mercer CFA Institute Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka on julkaistu vuodesta 2009 alkaen. Suomi osallistui vertailuun ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Vertailussa oli tänä vuonna mukana yhteensä 39 maata.

Suomen edelle sijoittuivat Hollanti, Tanska, uusi vertailumaa Israel ja Australia. Hollanti ja Tanska olivat vertailun kärjessä myös viime vuonna. Israelin nuori väestö ja korkea rahastointiaste nostivat maan Australian ja Suomen edelle.

Suomen sijoitukset alaindekseissä 1, 10 ja 11

Vertailu arvioi eri maiden eläkejärjestelmiä kolmen alaindeksin eli eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden sekä hallinnon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta.

Suomen sijoitus eläkkeiden riittävyyden osalta aleni lähinnä minimieläkkeiden ja keskipalkkojen välisen suhteen kehityksen vuoksi, mikä keskeiseltä osaltaan on seurausta kuluttajahintoja seuraavan kansaneläkeindeksin jäädytyksestä kolmen vuoden ajaksi (2017-2019).

Vertailun viiden kärki sijoittui eri osa-alueiden arvioinneissa seuraavasti:

Kokonaisindeksi Eläkkeiden riittävyys, sijoitus Järjestelmän kestävyys, sijoitus Hallinnon luotettavuus ja läpinäkyvyys, sijoitus
1 Hollanti 1 2 3
2 Tanska 2 1 12
3 Israel 12 4 7
4 Australia 14 3 6
5 Suomi 10 11 1

Suosituksissa kolme vanhaa ja yksi uusi

Vertailun maakohtaisissa arvioinneissa annetaan maille suosituksia siitä, miten eläkejärjestelmän sijoittumista vertailussa voitaisiin parantaa.

Suomelle annetuissa ehdotuksissa toistuu kolme myös edellisvuosina annettua suositusta eli työeläkkeiden rahastointiasteen kasvattaminen, puolisoiden eläkeoikeuden jakaminen avioerotilanteissa ja ikääntyneiden työllisyysasteen nostaminen. Uutena suosituksena Suomelle on mainittu kotitalouksien säästöjen parantaminen ja vastaavasti velan vähentäminen.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote 19.10.2020: Kansainvälinen eläkevertailu: Suomi edelleen kärkiviisikossa

Raportti ja maiden vertailut: Mercer CFA Institute Global Pension Index

Tiivistelmä tuloksista: 2020 Report highlights