Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat FATCA-valtiosopimuksen – työeläkevakuuttajat vapautettujen luokkaan

06.03.2014

Suomen valtio ja Yhdysvallat allekirjoittivat 5.3.2014 FATCA-valtiosopimuksen (intergovernmental agreement, ”IGA”). FATCA on lyhenne sanoista Foreign Account Compliance Tax Act ja se tarkoittaa yhdysvaltalaista säädöskokonaisuutta, jossa Yhdysvalloista maksettavia voitonsiirtoja kontrolloidaan sen varmistamiseksi, etteivät yhdysvaltalaiset tahot kierrä kotimaansa verotusta ulkomaisten toimijoiden kautta. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdysvallat solmii keskeisten valtioiden kanssa IGA-sopimuksia, joissa sovitaan raportoinnin ja valvonnan yksityiskohdista. Lisäksi sopimuksissa sovitaan eri toimijaluokkien kohtelusta.

Suomen työeläkevakuuttajat on sopimuksessa luettu sopimuksen II liitteen (Annex II) mukaiseen, vapautettuun toimijaluokkaan. Vapautus tarkoittaa sitä, että suomalaiset eläkelaitokset voivat ilmoittaa yhdysvaltalaisten sijoitusten kohdalla kuuluvansa vapautusluokkaan. Yhdysvalloista saadaan muun muassa listayhtiöiden osinkoja sekä valtionvelan korkomaksuja täkäläisistä sijoituksista. Suomalaisten eläkelaitosten ei myöskään tarvitse osallistua FATCA-säännöstön teknisiin raportointivelvoitteisiin omista asiakastiedoistaan ja toiminnastaan.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että työeläkevakuuttajat sijoitettiin vapautettujen toimijoiden luokkaan. Ilman sitä olisi ollut vaarana, että työeläkevakuuttajien sijoitustuottoihin olisi kohdistunut uuden verorasitteen riski. Suomalaiset työeläkevakuuttajat eivät harjoita kaupallista varainhallintaa tai liikepankkitoimintaa yhdysvaltalaisille tai muunkaan maan tahoille, vaan toimivat ainoastaan suomalaisen eläkejärjestelmän piirissä lakisääteisinä eläkevakuuttajina. On hyvä, että myös Yhdysvaltain veroviranomaiset tiedostivat tämän seikan, toteaa lakimiehemme Ilkka Geitlin.

Suomen ja Yhdysvaltain välisen järjestelyn kokonaisuus käy ilmi oheisesta sopimuskopiosta. Sopimuksen liitteessä II on lueteltu myös muut vapautetut toimijat tai tuotteet:

Suomen ja Yhdysvaltain IGA-sopimuspdf, 365 kB

Lisätietoja:

Lakimies Ilkka Geitlin, 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi

Aikaisemmat uutisemme FATCAan liittyen:

4.10.2012 Työeläkevakuutussektoria koskevia määritelmiä valtiovarainministeriölle

23.5.2012 Kauppalehdessä käsiteltiin arvioitamme FATCA-lainsäädännöstä