Suomi menestyi jälleen kansainvälisessä eläkevertailussa

19.10.2015

Suomen eläkejärjestelmä on jälleen arvioitu kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomi osallistui vertailuun nyt toista kertaa ja sijoittui kokonaisvertailussa kuudenneksi. Viime vuoden sijoitus oli neljäs.

Melbourne Mercer Global Pension Index on vuosittain koottava eläkejärjestelmien vertailu, jota on tehty vuodesta 2009 alkaen. Vertailu arvioi eri maiden eläkejärjestelmiä kysymyksillä, jotka mittaavat eläkkeiden riittävyyttä (adequacy), järjestelmän kestävyyttä (sustainability) sekä eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä (integrity). Suomi sijoittui vertailun ensimmäiseksi tämän hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä mittaavan integrity-alaindeksin osalta. Myös viime vuonna Suomi menestyi kyseisen alaindeksin osalta parhaiten.

Tanskan eläkejärjestelmä vertailun paras

Vertailussa oli mukana kaikkiaan 25 maata. Kokonaisvertailussa parhaaksi maaksi sijoittui Tanska, jonka lisäksi myös Alankomaat arvioitiin parhaaseen, niin sanottuun A-luokkaan. Vertailun kolmanneksi sijoittui Australia, ainoana B+ -luokassa. Tämän jälkeiseen B-luokkaan sijoittuivat Suomen edelle vielä Ruotsi ja Sveitsi.

Vertailussa on myös annettu kullekin maalle ehdotuksia keinoista, joilla maa voisi parantaa sijoittumistaan. Suomelle ehdotettuja toimenpiteitä ovat minimieläkkeen tason lisääminen, rahastoinnin kasvattaminen, iäkkäämpien henkilöiden työllisyysasteen nostaminen sekä eläkeoikeuden jakaminen avioerotilanteessa. Ehdotetut toimenpiteet olivat samat myös viime vuonna.

Lisätietoja:

Vertailu sekä maakohtaiset tiedot ovat luettavissa verkossa,

2015 Melbourne Mercer Global Pension Index

A brief reviw of Finland

Lisätietoja myös Eläketurvakeskuksen tiedotteesta: Suomi kansainvälisen eläkevertailun kärkipäässä.