Suomi neljäntenä kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa

24.10.2016

Suomen eläkejärjestelmä arvioitiin tänä vuonna neljänneksi parhaimmaksi kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomen sijoitus parani kaksi sijaa edellisvuodesta. Parhaimmiksi vertailussa arvioitiin Tanskan ja Alankomaiden eläkejärjestelmät. Myös Australia sijoittui Suomen edelle.

Vertailua on tehty vuodesta 2009 alkaen. Suomi osallistui siihen nyt kolmatta kertaa. Vertailussa oli mukana tällä kertaa kaikkiaan 27 maata.

Vertailu arvioi eri maiden eläkejärjestelmiä kysymyksillä, jotka mittaavat eläkkeiden riittävyyttä (adequacy), järjestelmän kestävyyttä (sustainability) sekä eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä (integrity). Viimeksi mainitun integrity-alaindeksin osalta vertailun ensimmäiseksi sijoittui Suomi, aivan kuten kahtena edellisvuotenakin. Myös kahden muun kategorian (adequacy ja sustainability) tuloksissa Suomi sijoittui parhaaseen kolmannekseen.

Parannusehdotukset entisten linjoilla

Vertailussa on annettu kullekin maalle ehdotuksia keinoista, joilla maa voisi parantaa sijoittumistaan.

Suomelle ehdotetuissa toimenpiteissä mainittiin samat, jo kahtena edellisvuonna mainitut keinot, eli minimieläkkeen tason lisääminen, rahastoinnin kasvattaminen, iäkkäämpien henkilöiden työllisyysasteen nostaminen sekä eläkeoikeuden jakaminen avioerotilanteissa.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote: Suomi neljänneksi kansainvälisessä eläkevertailussa

Mercerin tiedote: 2016 Melbourne Mercer Global Pension Index Media Release

Raportti kokonaisuudessaan: 2016 Melbourne Mercer Global Pension Index Report

Infografiikka tuloksista: 2016 Melbourne Mercer Global Pension Index Infographic

Tiivistelmä Suomen tuloksista: Melbourne Mercer Global Pension Index, Finland