Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta vuodelle 2015 päivitetty

18.12.2014

Kuntoutusasiain työryhmämme on vuosittain valmistellut kaksi eri suositusta, joissa määritellään työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaukset. Vuoden 2015 alusta lukien nämä suositukset on yhdistetty yhdeksi suositukseksi. Suositus tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.

Suositukseen sisältyy ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista.

Suositukseen liittyvissä kysymyksissä sekä yksittäistapausten soveltamisasioissa kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkevakuuttajaansa.

Suositus on luettavissa Kuntoutussuositukset-sivullamme, josta se on myös ladattavissa pdf-tiedostona sekä suomeksi että ruotsiksi.